Přejít k hlavnímu obsahu

Zateplení stropu nebo střechy

Ilustrační ikona - Zateplení stropu nebo střechy

NOVINKA! Nová zelená úsporám Light je tu. Kdo dotaci může čerpat a jak na ni?

Zateplením střech, nebo stropu, nad kterým se nachází nevytápěný prostor, patří k velmi účinným způsobům snižování spotřeby energie na vytápění. 

V případě zateplení střechy si ovšem musíme promyslet, zda je cílem omezení spotřeby tepla nebo rozšíření obývané plochy. V případě, kdy zateplení střechy provedeme s cílem zobytnění půdních prostor, nemůžeme počítat se snížením spotřeby tepla, neboť významně zvýšíme vytápěnou plochu. V dalším textu proto předpokládáme, že cílem není nová obytná místnost, ale omezení tepelné ztráty. V případě zateplení stropu nebo střechy je třeba počítat s výdajem v desítkách tisíc korun, celková částka závisí především na zateplované ploše.

Při vnitřním zateplení střechy nebo stropu nedochází ke změnám ve vzhledu budovy, tím pádem není vyžadováno stavební povolení. S ohledem na dodatečné zatížení krovu je ovšem vhodné konzultovat záměr se statikem nebo zkušeným stavebním technikem.

Jako izolační materiál lze využít desky z minerální vlny nebo foukanou izolaci - tu lze nafoukat i do dutin stropu nebo střechy, kam se jinak nelze dostat. Zejména v případě zateplování stropu po odkrytí záklopu lze využít i pevně slisovanou slámu (v případě že půdu nepoužíváme k jiným účelům pomůže i vyskládání slaměných balíků na podlahu). V případě zateplení střechy vkládáním izolace mezi krokve je třeba přidat druhou vrstvu izolace pod krokve pomocí příčných latí, abychom zabránili vzniku tepelného mostu. 
Ve všech případech je třeba zabránit proniknutí interiérové vlhkosti do izolačního materiálu pomocí instalace parozábrany pod spodní vrstvu. V případě parozábrany je třeba dbát na pečlivost provedení, zvlhnutí izolačního materiálu vede k jeho degradaci.   

Máte-li přístup k internetu, tak lze doporučit shlédnutí instruktážních videí od firem prodávajících izolační materiály. Stačí zadat do vyhledávače heslo “zateplení šikmé střechy”.

Zateplení střechy přichází často v úvahu i v případě bytových domů, lze využít nabídky firem disponujících technologií na foukanou izolaci. Samotné provedení je otázkou jednoho až dvou dní, firmy je ovšem třeba oslovit co nejdříve.