Přejít k hlavnímu obsahu
Ilustrační obrázek domku na dlani, c čepičkou.
Od Ondřej Pašek
10.1.2023 20:41

S novým rokem 2023 přichází i zásadní novinka ve státní podpoře zateplování domů, nový dotační titul Nová zelená úsporám Light. Je cílená na seniory a seniorky a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Získat mohou až 150 000 Kč. Žádosti je možné podávat od 9. ledna a není nač čekat. Žádat se dá o příspěvek na opatření provedená již od 12. září 2022 a dál. Lidé také mohou využít služeb energetických poradců. 

Kdo může žádat?

 • Senioři, invalidní senioři a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu.
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
 • Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo domácnost pobírala příspěvek na bydlení mezi 12. září 2022 a podáním žádosti.
 • Pokud vlastní dům důchodci spolu se svými dětmi, které s nimi ale nebydlí, mohou žádat v NZÚ Light s čestným prohlášením, že děti bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

Co lze financovat?

 • Zateplení fasády
 • Zateplení stropu
 • Výměna oken
 • Zateplení střechy
 • Zateplení podlahy
 • Výměna vchodových dveří

Jaká je dotace?

 • Pokrývá až 100 % nákladů na opatření
 • Do maximální výše 150 000 Kč
 • Opatření jsou omezena maximální jednotkovou cenou

Jak vyřídit žádost?

 • K podání žádosti potřebujete elektronickou identitu. Tu lze získat osobně na CzechPointu, ověřením datovou schránkou nebo pomocí eObčanky.
 • Dále potřebujete bankovní účet pro zaslání dotace.
 • Žádost se podává v systému AIS SFŽP ČR na adrese:
  https://zadosti.sfzp.cz
 • Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete pověřit i jinou osobu.
 • K žádosti potřebujete Odborný posudek navrhovaných opatření, který Vám zdarma vypracují zástupci Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS.


Potřebuji projekt nebo odborné dodavatele?

 • Opatření můžete realizovat sami nebo je zadat stavební firmě.
 • Realizaci opatření dokládáte fotografiemi. Nemusíte dokládat faktury apod.
 • Po dokončení prací předložíte Zprávu o provedených opatřeních, kterou Vám zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS.

Kdo mi poradí?

Poradenství poskytují a žádosti o dotaci zpracovávají:

 • Energetické poradny EKIS – internetové i kamenné:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

 • Na venkově Místní akční skupiny. Svou Místní akční skupinu (MAS) zjistíte na obecním úřadě nebo v databázi:
  https://databaze.nsmascr.cz

Podle naší nedávné studie žilo v roce 2021 v Česku 910 tisíc obyvatel v energetické chudobě – tedy ještě před současnou energetickou krizí. Proto je potřeba, aby Ministerstvo životního prostředí připravilo rozšíření programu i na komplexní rekonstrukce a zaměřilo se i na řešení bytových domů s nízkopříjmovými vlastníky bytů či nájemníků.

Pomozte nám v tlaku na politiky a sdílejte tento článek.