Přejít k hlavnímu obsahu

Oprava a zatěsnění starých oken

Ilustrační ikona - Oprava a zatěsnění starých oken

NOVINKA! Nová zelená úsporám Light je tu. Kdo dotaci může čerpat a jak na ni?

V případě, že vaše okna byla v uplynulých padesáti letech pouze natírána, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že již nefungují podle původních předpokladů. 

Často dochází k vydrolení sklenářského tmelu, poruchám mechanismu zavírání nebo k netěsnostem mezi oknem a rámem. V případě, že je dřevo rámů a oken dosud ve vyhovujícím stavu, lze tyto závady odstranit s poměrně nízkými náklady (stokoruny až nižší tisíce na domácnost).

Oprava zatmelení skel v oknech je vzhledem k široké nabídce tmelů a jejich snadné aplikaci poměrně jednoduchým úkonem. Na opravu mechanismu zavírání oken, jehož cílem je zajistit, aby páčky správně zapadaly do objímek a okna nezůstávala trvale pootevřená, vystačíme s běžným ručním nářadím.

Nejúčinnějším způsobem zatěsnění spár mezi křídlem a rámem okna je silikonové těsnění (profil trubička se stromečkem) vkládané do frézovaných drážek. Těsnění touto metodou provádí řada specializovaných firem. Můžete jej ovšem instalovat i svépomocí - zapůjčení nářadí a účast na ukázkové akci lze domluvit na emailové adrese karel.polanecky@hnutiduha.cz

Technicky jednodušší variantu představují samolepící těsnící pásky různých profilů. Je ovšem třeba počítat s tím, že mají významně kratší dobu životnosti než zmíněné silikonové těsnění, zejména u často otevíraných oken.

Při svépomocné instalaci těsnění je třeba dbát na to, abychom těsnili vnitřní křídla oken, aby teplý vzduch nepronikal do prostoru mezi skly – vedlejším efektem zatěsnění je vedle omezení úniku tepla také snížení takzvaného rosení oken.

Utěsnění oken a dveří nelze doporučit v místnostech trvale vytápěných kamny, která nemají speciální přívod venkovního vzduchu. V tomto případě není vhodné omezovat proudění vzduchu, které je potřebné pro zajištění kvalitního spalování v kamnech.

Pro kontrolu kvality vzduchu v místnostech je vhodné pořídit teploměr, který je vybaven i měřením vlhkosti. Vlhkost vzduchu je vhodné udržovat v intervalu 30 až 65 %.