Přejít k hlavnímu obsahu

Výměna oken

Ilustrační ikona - Výměna oken

NOVINKA! Nová zelená úsporám Light je tu. Kdo dotaci může čerpat a jak na ni?

Okna jsou prakticky ve všech starších budovách místem významných tepelných ztrát a je účelné na ně zaměřit pozornost. 

Náklady na výměnu oken sice nejsou zanedbatelné, ale ve srovnání s celkovou renovací budovy jde o výrazně nižší částku - přibližně o desítky tisíc korun, konkrétní cena závisí na počtu, velikosti a skladbě oken. Velmi zhruba lze počítat na dvoukřídlé okno 1,5 x 1,5 metru s částkou 10 až 12 tisíc Kč.

V případě, že při výměně nedochází ke zvětšení nebo zmenšení rozměru okna, není třeba vyřizovat stavební povolení. Mění-li se vzhled oken (například skladba křídel), je třeba výměnu ohlásit stavebnímu úřadu. Zůstávají-li okna stejná co do velikosti i vzhledu, lze jejich výměnu provést bez ohlášení.

Nabídka oken na trhu je poměrně široká, výměnu by měla provést specializovaná firma. Ať už si okna necháváte vyrábět na zakázku u truhláře nebo nakupujete od většího výrobce, vždy se předem zeptejte, zda zajišťuje také instalaci, případně je třeba na stavební část zajistit zkušeného zedníka. 

Z pohledu úspory energie je při pořízení oken důležité sledovat hodnotu součinitele prostupu tepla, tedy parametru označovaného písmenem U. Jeho hodnota by měla být 1,1 nebo nižší. Hodnota parametru se přitom vztahuje na celé okno, ne jen pro zasklení. Rám okna je také zdrojem tepelných ztrát a pokud izoluje špatně, může se v zimě rosit. Rozhodně lze doporučit okna s trojsklem, s mezerou mezi skly co největší – 14 nebo 16 mm.

V případě instalace nových oken, která velmi dobře těsní, musíme počítat s tím, že dojde k omezení samovolné výměny vzduchu. Je proto třeba zajistit pravidelné větrání - větráme krátce naplno otevřenými okny, aby nedošlo k ochlazení stěn. Na pravidelné větrání je třeba dbát zejména v nezateplených domech, kde jde vedle zajištění čerstvého vzduchu také o prevenci vzniku plísní.