Přejít k hlavnímu obsahu

Dotace na zateplení

Ilustrační ikona - Dotace na zateplení

NOVINKA! Nová zelená úsporám Light je tu. Kdo dotaci může čerpat a jak na ni?

Dotaci získáte na zateplení střechy, stěn, případně i podlahy, výměnu oken a dveří, také na projekt a bonusy za kombinaci s obnovitelnými zdroji. 

Můžete udělat jen některá opatření, vždy ale musíte dosáhnout celkové úspory nejméně 10 % spotřeby energie na vytápění. Zpravidla to znamená kombinovat alespoň dvě opatření, například výměnu oken a zateplení střechy. Pokud dosáhnete vyšší úspory energie, získáte také vyšší dotaci. Dotaci lze získat na rodinné a bytové domy a trvale obývané chaty. Dotace se naopak nevztahuje na další stavební úpravy, které mohou být nutné dřív, než budete zateplovat, například odvlhčení nebo řešení problémů se statikou.

Jak vysoká je dotace?
Dotace uhradí maximálně 50 % vynaložených nákladů, v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji až 60 %. Při kombinaci zateplení a obnovitelných zdrojů získáváte bonus. 
 

Dosažené zateplení

 

Dílčí zateplení

Základní nebo komplexní zateplení

Minimální úspora energie

 

10 %

20 %

Výše dotace v Kč
na m2 stavební konstrukce

Okna a dveře

2200

3000 až 3800

Stěny, střechy, podlahy nad sklepy

600

800 až 1000

Podlahy na zemině

800

1050 až 1300

Nejdůležitější dokumenty pro získání dotace

  • Průkaz energetické náročnosti zpracovaný energetickým specialistou
  • Projektovou dokumentaci
  • Odborný technický dozor na stavbě
  • Faktury stavební firmy, za materiál při realizaci svépomocí

Dotaci můžete získat i na zateplení provedené svépomocí, vždy ale potřebujete projekt a stavební dozor. Dotace se vztahuje jen na náklady na fakturách.