Přejít k hlavnímu obsahu

Úsporný tarif

Pytel peněz - Úsporný tarif

V novele energetického zákona z července 2022 byl schválen takzvaný úsporný tarif - fakticky příspěvek dodavatelům elektřiny, o který bude domácnostem snížena platba. 

Celkovou výši příspěvku pro vaši domácnost si můžete spočítat na webu https://www.energiezamene.cz/, který provozuje Úřad vlády ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na stejné stránce najdete i další podrobnosti k úspornému tarifu.

Úsporný tarif pro rok 2023 byl v říjnu 2022 nahrazen změnou pravidel pro zastropování cen, která se vztahuje také na plyn odebíraný domovními kotelnami a zdroji pro centrální zásobování teplem.