Přejít k hlavnímu obsahu

Doplatek na bydlení

Pytel peněz - Doplatek na bydlení

O doplatek na bydlení mohou na nejbližším úseku pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce požádat osoby, kterým ani příspěvek na bydlení nestačí na pokrytí skutečných výdajů na bydlení. Žádost si lze připravit dopředu zde: https://www.mpsv.cz/-/doplatek-na-bydleni a poslat ji na Úřad práce běžnou poštou.

Nárok na doplatek na bydlení vznikne typicky takovým domácnostem, jejichž příjmy jsou nižší než součet životních minim jejich členů. To v praxi znamená, že rodina má nárok na související dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí (https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-zivobyti). Doplatek na bydlení pak dorovnává náklady na bydlení nad rámec hranice životního minima domácnosti, které uspokojí příspěvek na živobytí.

V odůvodněných případech může Úřad práce pro účely doplatku na bydlení za hmotnou nouzi považovat příjem až do výše 1,3 násobku životního minima domácnosti. Na doplatek na bydlení v takovém případě vznikne nárok i bez současného nároku na příspěvek na živobytí, který je jinak podmínkou. Úřad práce zároveň prověří, jestli žadatelská domácnost nemá dostatečné rezervy, kterým by mohla svou potřebu uspokojit. Na rozdíl od příspěvku na bydlení je pro přiznání doplatku na bydlení rozhodující i výše úspor a majetek žadatele.

Doplatek na bydlení je dosud jedinou možností opakované pomoci s náklady na bydlení pro osoby, které bydlí na základě smluv, které nejsou pro příspěvek na bydlení připuštěny, především na základě smlouvy o ubytování, nejrůznějších rozhodnutí a oprávnění užívat byt. Doplatek na bydlení lze využít ve vlastních, družstevních i nájemních bytech, ale také v jiných než obytných prostorech a ve vlastních chatách či chatkách, pokud jsou uzpůsobeny k bydlení. Doplatek je vyplácen i do azylových domů a do ubytovacích zařízení, která splňují podmínky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Výše doplatku na bydlení se počítá obdobně jako příspěvek na bydlení, ale příjmy a výdaje na bydlení se posuzují v předchozích třech po sobě jdoucích měsících a jsou tedy aktuálnější než příjmy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Příjmy ze zaměstnání a z důchodu se navíc započítávají jen ze 70 procent, z peněžité pomoci v mateřství, nemocenské nebo z podpory v nezaměstnanosti pak z 80 procent. Do příjmů se započítává již vyplacený příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí.