Přejít k hlavnímu obsahu

Dávka mimořádné okamžité pomoci

Pytel peněz - Dávka mimořádné okamžité pomoci

Pokud jste se dostali do režimu dodavatele poslední instance (DPI), nebo vám skokově stouply zálohové platby na energie v důsledku ukončení fixace cen, případně obdržíte vyúčtování energií s vysokým nedoplatkem, který nejste schopni s ohledem na své úspory zvládnout, pomůže vám dávka Úřadu práce - Mimořádná okamžitá pomoc. Je to jednorázová finanční pomoc, kterou lze využít v měsíci, kdy vám vznikl extra náklad na zálohu na energie nebo na úhradu nedoplatku, který vzhledem ke své příjmové a majetkové situaci nejste schopni uhradit. O dávku lze žádat opakovaně, tedy i několik měsíců po sobě. Limit pro výši této dávky byl od 1. července 2022 zvýšen na dvacetinásobek životního minima jednotlivce za 12 po sobě jdoucích měsíců. Na tento účel vám tedy může být na základě dokladů postupně vyplacena až částka 92 400 Kč. 

Vezměte neprodleně předpis záloh nebo vyúčtování, které vám přišlo od  dodavatele, a jděte s ním požádat o dávku na oddělení pomoci v hmotné nouzi nejbližšího Úřadu práce. Žádost si můžete předem vyplnit, vytisknout a podepsat zde: https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc.

Další informace o sociálních dávkách získáte na lince Úřadu práce: 800 779 900 (zdarma).