Přejít k hlavnímu obsahu
solární panely na střeše
Od Barbora Pačová
16.11.2022 16:41

Ministerstvo životního prostředí dnes představilo podmínky programu Nová zelená úsporám Light [1], který nabídne až plnou úhradu zateplení jedné části domu důchodcům a domácnostem pobírajícím příspěvek na bydlení. Řešení, které přinese významnou úsporu nákladů domácnostem v energetické chudobě, ale stále chybí.

Spuštěním programu Nová zelená úsporám Light míří ministerstvo na nízkopříjmové domácnosti, které si nemohou dovolit financovat zateplení celé nemovitosti, a to ani s příspěvkem ze stávající Nová zelená úsporám. Pro tyto domácnosti nabídne podporu do výše 150 000 Kč.

Ačkoli dosavadní program Nová zelená úsporám nabízí až 50% dotaci, reálně u rodinných domů dosahuje míra podpory jen 36 %. [2] Při celkové průměrné investici do energetické renovace rodinného domu ve výši 800 000 Kč je pro velkou část domácností jak předfinancování celé částky, tak spoluúčast ve výši stovek tisíc korun nepřekonatelnou bariérou. Nový program tak míří správným směrem, a to i díky navýšení jednotkových nákladů na jednotlivá opatření, například zateplení půdy.

Program nicméně nenabízí zásadní řešení energetické chudoby. Jednak je vyhrazen poměrně malé části obyvatel, jednak při maximální podpoře 150 000 Kč nedokáže zajistit hlubší renovaci, která by přinesla zásadní snížení účtů. Údaj z prezentace ministerstva [3] o možné úspoře 30 - 40 % při zateplení střechy a oken se může týkat jedině nejmenších domů.

V Česku se v situaci energetické chudoby nachází 280 000 domácností v rodinnných domech, z toho je 70 000 domácností seniorů. Vyplývá to z připravované studie Hnutí DUHA a Platformy pro sociální bydlení. Komplexní řešení žádají spolu s dalšími organizacemi v iniciativě Energie lidem (www.energielidem.cz)

Ondřej Pašek, energetický expert z Hnutí DUHA řekl:
“Ministerstvo životního prostředí pokračuje v odvážné politice dobře cílených dotací na energetické renovace v nejpotřebnějších domácnostech. Vyměnit okno nebo zateplit půdu ale nestačí: pro snížení účtu za vytápění o 30 % a více je potřeba celkové zateplení domu. Zateplení nemovitosti potřebuje v Česku 280 tisíc domácností v rodinných domech, které se nacházejí v energetické chudobě a platí nepřiměřené účty za energie. Ke skutečně účinnému řešení energetické chudoby by mělo ministerstvo v dalším kroku program pro komplexní renovace s dotací až 95 % připravit pro nízkopříjmové domácnosti.

Potřebujeme také zpřístupnit bezúročné půjčky a předfinancování Nové Zelené úsporám pro všechny, statisícová spoluúčast a předfinancování odrazují i střední třídu od využití dotace na zateplení.”

Poznámky:

[1] MŽP spouští Novou zelenou úsporám Light. Nejzranitelnějším domácnostem pomůže snížit účty za energie

https://www.mzp.cz/cz/news_20221114-MZP-spousti-Novou-zelenou-usporam-Li...

[2] Vlastní výpočet na základě údajů obsažených v materiálu Informace o stavu programu NZÚ za rok 2021, MŽP (podklad můžeme zaslat na vyžádání).