Přejít k hlavnímu obsahu

Ceny elektřiny a plynu na trhu extrémně kolísají a šplhají do závratných výšek - a tím i zisky energetických firem. Náklady na výrobu většiny elektřiny (obnovitelné, jaderné či uhelné) jsou navíc v EU daleko nižší, než jaká je její cena na trhu. A to proto, že tržní cenu určuje nejdražší (tedy plynová) elektřina, i když je jí u nás relativně malé množství. Energetická skupina ČEZ měla za první pololetí roku 2022 čistý zisk 33,6 miliardy korun, meziročně se tak její zisk zvýšil o 32 miliard korun. Energetická chudoba hrozí milionům lidí. Ohromné zisky energetických firem v době, kdy domácnosti mají problém platit své účty za energie, jsou nespravedlivé a neudržitelné. Je nutné, aby došlo ke snížení zisků energetických firem a ponechání či vrácení peněz spotřebitelům. Stanovení maximálních cen vyrobené elektřiny v EU a zastropování spotřebitelských cen v ČR na úrovni 6 korun za kWh silové elektřiny a 3 koruny u zemního plynu je přiměřené. Jde o pojistku proti extrémním cenám a zároveň nebude odrazovat od úsporných opatření. Je to však významně více, než činí aktuální běžné ceny u velkých dodavatelů a ještě daleko více se liší od cen v minulých letech. Řešení tedy stále nezohledňuje zranitelné odběratele, které vysoké ceny ohrožují kvůli nízkým příjmům či z jiných sociálních důvodů. Těm je potřeba poskytnout větší cílenou pomoc, o které vláda zatím jen obecně mluví.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Označte ho na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Ceny elektřiny a plynu na trhu extrémně kolísají a šplhají do závratných výšek, stejně jako zisky energetických firem. Náklady na výrobu většiny elektřiny (obnovitelné, jaderné či uhelné) jsou totiž v EU daleko nižší, než jaká je její cena na trhu. A to proto, že tržní cenu určuje nejdražší (plynová) elektřina, i když je jí u nás relativně malé množství. Přesun ohromných částek od domácností, obcí či průmyslu na účty energetických firem není udržitelný ani spravedlivý. Je možné a zároveň nutné, aby došlo ke snížení zisků energetických firem a ponechání či vrácení peněz spotřebitelům. Česká vláda, tedy vláda předsednické země EU, musí zkoordinovat řešení na evropské úrovni a zároveň dotáhnout i české řešení (už jenom pro případ, že by na úrovni EU nedošlo k dohodě). Evropské řešení (cenové stropy pro neplynové zdroje) je nástrojem, jak odebrat část zisku energetickým firmám, které vydělávají na velkém rozdílu výrobních nákladů a ceny elektřiny na trhu. Uvažuje se o cenovém stropu 180 eur za MWh. Výrobci by tak měli odevzdat finanční prostředky nad tuhle částku, za které elektřinu prodají. Tyto peníze pak mají být určeny na řešení cen energií pro spotřebitele na úrovni jednotlivých států. Česká vláda už schválila návrh novely energetického zákona, která umožní stanovení stropů pro koncové ceny silové elektřiny a plynu pro domácnosti a další malé odběratele a kompenzace pro průmyslové podniky. Domácnosti a maloodběratelé tak nezaplatí více, než je strop stanovený českou vládou. Ta na zastropování koncových cen pro spotřebitele bude moci použít právě peníze vybrané na základě návrhu Evropské komise1. Náklady na zastropování by se neměly platit z výnosů z prodeje emisních povolenek. Ty by měly směřovat do rozvoje obnovitelných zdrojů a podpory úspor a zateplování.

Zastropování koncových cen elektřiny a plynu pro maloodběratele, tedy domácnosti, obce a malé firmy, přináší základní jistotu, že při cenových výkyvech či končící fixaci ve smlouvě nedopadne prudké zdražení přímo na zákazníka a účty nemohou vyskočit do astronomických výšek. Na druhou stranu cena silové elektřiny (tedy složka, která je určována trhem) má být zastropována na 6 Kč/kWh a cena plynu na 3 Kč/kWh, což je více, než činí aktuální běžné ceny u velkých dodavatelů, a ještě daleko více se liší od cen v minulých letech. Evropské ani české řešení tedy samo o sobě nezajistí ochranu před energetickou chudobou, neboť i zastropované ceny budou několikanásobně vyšší než před začátkem zdražování na podzim minulého roku.


 Jiným řešením by bylo odstranění (či zásadní snížení) vlivu ceny zemního plynu na cenu elektřiny skrze vyřazení plynových elektráren z trhu (a nákup jejich drahé elektřiny operátory sítí, zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny či zastropování koncových cen elektřiny a plynu). Cenu na trhu by pak určovaly daleko levnější (černouhelné) elektrárny a spadla by o desítky procent. Plynovou elektřinu by zaplatili spotřebitelé v regulované složce ceny elektřiny (kde je i položka na přenosovou soustavu), což by i po rozpočítání ceny této drahé elektřiny byla daleko menší částka, než kolik by ušetřil celkový pokles ceny elektřiny.

3. Označte
adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Josefa Síkelu. Do otevřeného okna @JozefSikelaMinistr. Z nabídky Facebook profilů, vyberte Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu.