Přejít k hlavnímu obsahu

Jedním z nejúčinnějších nástrojů jsou příspěvky na bydlení, díky nimž může potřebná domácnost získat až 6 tisíc korun měsíčně. Stropy příspěvku musí být vládou průběžně upravovány tak, aby reflektovaly rostoucí ceny energií a skutečné náklady na bydlení. Nárok na příspěvky by měl mít každý, kdo nezvládá pokrýt své náklady na energie a je jimi výrazně zatížen. Je potřeba zjednodušit získání příspěvků a skoncovat s vyžadováním informací, kterými stát již disponuje nebo si je může vyžádat od jiných subjektů (např. výše důchodu, příjem ze zaměstnání nebo výdaje na energie). Musíme také destigmatizovat pobírání příspěvku a podpořit osvětu veřejnosti ohledně toho, kdo má na pobírání příspěvku nárok. V současnosti totiž příspěvek čerpá pouze přibližně 30 % z oprávněných domácností.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Označte ho na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pane ministře, prosím, navyšte a zjednodušte příspěvek na bydlení, aby rychle a efektivně pomohl domácnostem, které nezvládnou pokrýt náklady na energie 

Jedním z nejúčinnějších nástrojů prevence a řešení bytové nouze způsobené nadměrnými náklady na bydlení v souvislosti s rostoucí energetickou chudobou v Česku je příspěvek na bydlení, díky němuž může potřebná domácnost získat 3 až 6 tisíc korun měsíčně. Stropy příspěvku však musí být vládou pravidelně aktualizovány tak, aby reflektovaly rostoucí ceny energií a skutečné náklady na bydlení. Vláda také potřebuje destigmatizovat pobírání příspěvku a podpořit osvětu veřejnosti ohledně toho, kdo má na pobírání příspěvku nárok. V současnosti totiž příspěvek čerpá pouze přibližně 30 % z oprávněných domácností1.

Vláda stanovuje maximální možnou výši příspěvků na bydlení skrze tzv. normativní náklady na bydlení.2 Ty byly dlouhodobě, i přes mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení k 1. 1. 2022, které zohlednilo stoupající ceny energií, v téměř všech větších městech příliš nízké na to, aby mohl příspěvek na bydlení významně snížit zátěž spojenou s náklady na bydlení a riziko bytové nouze. Zejména lidé v nájemním bydlení dosáhli na příspěvek na bydlení příliš nízký na to, aby významně zmírnil jejich nadměrné náklady na bydlení a umožnil jim vymanit se z energetické chudoby.3 To by se mělo změnit díky čerstvě odsouhlasenému zvýšení normativů vládou, které začne platit od 1. 10. t. r. Tentokrát totiž stanovené normativní náklady na bydlení, pro danou chvíli, reflektují reálné náklady na bydlení, a to i ve větších městech. Pro další zefektivnění využívání příspěvku na bydlení jako nástroje pro snížení nadměrných nákladů na bydlení a rizika ztráty bydlení je však nadále nezbytné skoncovat s vyžadováním informací, kterými stát disponuje nebo si může vyžádat od jiných subjektů (např. výše důchodu nebo příjem ze zaměstnání, nebo výdaje na energie), skrze automatizaci a propojování informačních systémů v rámci žádosti o dávku. Současně je záhodno nahradit povinnost příjemců příspěvku na bydlení dokládat příjmy a náklady na bydlení každé tři měsíce jejich prokazováním jednou za rok (nebo v případě změny).


Viz:  https://uploads-ssl.webflow.com/5ef4ac1cc5dd69384a10c66e/615a12964cef3668108df2fb_Bydleni-jako-problem-2021.pdf.
Viz nařízení vlády stanovující normativy pro rok 2022: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-507/zneni-20220101. 
3 Viz data prezentovaná zde: https://docs.google.com/document/d/1J306k29D57XtQJQEZmIEaiMbBN8CWI-P/edit?usp=sharing&ouid=106368097918816632123&rtpof=true&sd=true. 

3. Označte
adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Mariana Jurečku. Do otevřeného okna vpište @JureckaMarian. Z nabídky Facebook profilů vyberte Mariana Jurečku, ministra práce a sociálních věcí.