Přejít k hlavnímu obsahu

Domácnosti žijící v bytové nouzi mají vedle již tak vysokého nájemného nejvyšší účty za energie. Aktuální podpora sociálního bydlení je zcela nedostatečná a neodpovídá potřebám obcí a nestátních organizací. Požadujeme proto navýšení zdrojů na pořizování, rekonstrukce a výstavbu sociálních bytů. Rekonstrukce domů s podporou z veřejných zdrojů musí splňovat energetické požadavky kladené na bytové domy v programu Nová zelená úsporám, aby obyvatelé nebyli zatížení dalšími náklady na energie. Podobně nové budovy musí naplňovat zvýšené požadavky na úrovni výstavby veřejných budov z OPŽP. Současně je třeba masivně podporovat i dostupné bydlení.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Označte ho na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pane ministře, prosím, umožňete komunitní obnovitelné zdroje energie v rukou lidí pro nezávislost na drahých dodávkách ze sítě 

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí navrhnout a koalice prosadit novelu energetického zákona a prováděcích vyhlášek, které zavedou jednoduchá pravidla pro zakládání a fungování energetických společenství, umožní sdílení elektřiny mezi členy energetických komunit a jejich přístup do distribuční soustavy. Je potřeba také výhodný distribuční cenový tarif pro energetická společenství. Komunitní obnovitelné zdroje dají přístup k levné a čisté energii i lidem, kteří nemají vlastní střechu nebo dost peněz na vlastní zdroj. Podle studie EGÚ Brno mohou projekty obnovitelné komunitní energetiky obcí a bytových domů v ČR vyrobit potenciál 12 715 GWh elektřiny, tedy pokrýt 79 % spotřeby domácností.1


1 https://www.hnutiduha.cz/publikace/studie-potencialu-komunitni-energetiky-v-obcich-bytovych-domech-cr.

3. Označte
adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Josefa Síkelu. Do otevřeného okna @JozefSikelaMinistr. Z nabídky Facebook profilů, vyberte Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu.