Přejít k hlavnímu obsahu

Je nutné vybudovat efektivní systém prevence a pomoci domácnostem ohroženým bytovou nouzí, který bude odpovídat také na současnou hrozbu energetické chudoby v Česku. K tomu potřebujeme v první řadě přijmout odpovídající (komplexní) legislativu v oblasti podpory bydlení. Bez té není možné řešit problém bytové nouze na systémové a celostátní úrovni. 

Podpůrná síť kontaktních míst pro bydlení v obcích napříč Českou republikou by v rámci poradenství v oblasti bydlení mohla poskytovat i energetické poradenství.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Označte ho na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pane ministře, prosím, výrazně navýšete alokací pro pořizování, rekonstrukce a výstavbu sociálního bydlení

Domácnosti žijící v bytové nouzi v bytech mají nejvyšší účty za energie, vedle již tak vysokého nájemného. Aktuální podpora sociálního bydlení se téměř výhradně koncentruje v Integrovaném regionálním operačním programu, jehož alokace pro tuto kapitolu odpovídá cca 2,5 mld. Kč do roku 2027. Absorpční kapacita obcí a nestátních organizací je přitom téměř pětinásobná. Požadujeme proto alokaci minimálně 2 mld. Kč ročně na pořizování, rekonstrukce a výstavbu sociálních bytů: alokace bude samozřejmě kombinací národních a evropských zdrojů. Současně je třeba masivně podporovat i dostupné bydlení. Sociální bydlení rekonstruované s podporou z veřejných zdrojů musí splňovat energetické požadavky kladené na bytové domy v programu Nová zelená úsporám, aby jeho obyvatele nezatěžovaly další náklady na energie. Podobně nové budovy musí naplňovat zvýšené požadavky na úrovni výstavby veřejných budov z OPŽP.

Platforma pro sociální bydlení (Barbora Bírová)

 

3. Označte
adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Ivana Bartoše. Do otevřeného okna vpište @PiratIvanBartos. Z nabídky Facebook profilů vyberte Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj.