Přejít k hlavnímu obsahu

Jedním z řešení by mohla být změna vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu pro lidi v bytových domech. To by mohlo zvýšit motivaci domácností šetřit energiemi.
V době drahých energií a hrozícího nedostatku plynu je přetápění obytných místností luxus, který si nemůžeme dovolit. Jakákoliv snaha o šetření přitom pro lidi žijící v bytových domech v současném systému nepřináší maximální finanční úsporu, jakou by přinášet měla. 

Tzv. základní složka by byla rozdělovaná podle podlahové plochy a stanovena jednotně pro všechny budovy na 30 % celkové spotřeby. Zbývající část nákladů na teplo, tzv. spotřební složka, by byla rozúčtována podle skutečné spotřeby jednotlivých domácností. Zároveň by byly úplně zrušeny současné penalizace za odchylky od průměrné spotřeby v účtování spotřební složky.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Označte ho na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pane ministře, prosím, založte fond pro podporu remunicipalizace městských energetických podniků a transformaci teplárenských soustav

K systémům centrálního zásobování teplem je připojeno 40 % domácností. Tento sektor tak zasluhuje zvláštní pozornost z důvodů ekologických i sociálních. Jsou zapotřebí investice do jejich transformace. Současně vlastnické struktury vzešlé z nepromyšlených privatizací mnohde takovým investicím brání a vedou k nevýhodným podmínkám pro uživatele. Navrhujeme proto zřízení speciálního fondu, který bude podporovat projekty směřující k transformaci teplárenství nad rámec stávajících možností typu Modernizačního fondu. Skrze něj bude možné podporovat modernizaci teplárenských soustav (optimalizace teplárenského systému od kvalitního zateplení domů po rekonstrukci zdroje či změnu obchodního modelu směrem k dodávání tepla jako služby), ale také podpořit města a obce v získávání existujících městských energetických podniků (teplárny či spalovny) zpět do obecního vlastnictví (odkup podílu soukromého vlastníka zdroje nebo rozvodů městem). Remunicipalizace je zvláště vhodná tam, kde může umožnit jak lépe rozvíjet vlastní obnovitelnou energetiku, tak příznivě ovlivňovat ceny a podmínky pro odběratele. Je třeba ji podpořit zejména v obcích, kde již dnes existuje zájem o takový postup ze strany radnice a kde stávající vlastnické uspořádání brání investicím do dekarbonizačních projektů (příkladem takového komplexního plánu mohou být aktuální projekty rozvíjené zastupitelstvem v Liberci). Podmínkou pro podporu projektu z tohoto speciálního fondu bude zpracovaný plán dekarbonizace teplárenského systému, stejně jako záruky pro transparentní řízení podniku.

3. Označte
adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Ivana Bartoše. Do otevřeného okna vpište @PiratIvanBartos. Z nabídky Facebook profilů vyberte Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj.