Přejít k hlavnímu obsahu

Taková energie by byla v rukou lidí a zajistila by nezávislost na drahých dodávkách ze sítě. Ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda musí prosadit novelu energetického zákona a vyhlášek, které zavedou jednoduchá pravidla pro zakládání a fungování energetických společenství. Ta umožní sdílení elektřiny mezi členy energetických komunit a jejich přístup do distribuční soustavy. Komunitní obnovitelné zdroje dají přístup k levné a čisté energii i lidem, kteří nemají vlastní střechu nebo dost peněz na vlastní zdroj. Je potřeba odstranit administrativní bariéry, které brání zakládání energetických družstev, a zjednodušit povolovací procesy. Je potřeba vytvořit také výhodný distribuční cenový tarif pro energetická společenství. 

Je nutné podpořit města a obce v získávání existujících městských energetických podniků zpět do obecního vlastnictví, tzv. remunicipalizace. Stát by měl také založit speciální fond pro podporu projektů, které povedou k transformaci a modernizaci teplárenství a remunicipalizaci městských energetických podniků. Současné vlastnické struktury vzešlé z nepromyšlených privatizací mnohde takovým investicím brání a vedou k nevýhodným podmínkám pro uživatele. Podmínkou pro podporu projektu z tohoto speciálního fondu bude zpracovaný plán dekarbonizace teplárenského systému, stejně jako záruky pro transparentní řízení podniku.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Označte ho na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pane ministře, prosím, změňte vyhlášku o rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu pro motivaci domácností šetřit energií v bytových domech

Současný systém motivuje k plýtvání a lidé, kteří chtějí více šetřit energií, platí část nákladů sousedům a lidem, kteří chtějí i v zimě topit na tzv. trenýrkovou teplotu. To je neospravedlnitelné a nesmyslné. V době drahých energií a hrozícího nedostatku plynu je přetápění obytných místností luxus, který si nemůžeme dovolit. Jakákoliv snaha o šetření přitom pro lidi žijící v bytových domech v současném systému nepřináší maximální finanční úsporu, jakou by přinášet měla. Vláda potřebuje prostřednictvím změny vyhlášky o rozúčtování nákladů spadající pod MMR motivovat lidi, aby topili méně a šetřili palivem. Prosazujeme proto, aby byla tzv. základní složka rozdělovaná podle podlahové plochy stanovena jednotně pro všechny budovy na 30 % celkové spotřeby a zbývající část nákladů na teplo, tzv. spotřební složka, by byla rozúčtována podle skutečné spotřeby jednotlivých domácností. Zároveň by byly úplně zrušeny současné penalizace za odchylky od průměrné spotřeby v účtování spotřební složky. Kolik paliva je potřeba k vytopení bytového domu na konkrétní teplotu stupňů, lze vypočítat z Průkazu energetické náročnosti budovy.

3. Označte
adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Josefa Síkelu. Do otevřeného okna @JozefSikelaMinistr. Z nabídky Facebook profilů, vyberte Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu.