Přejít k hlavnímu obsahu

Ministerstvo životního prostředí musí změnit nastavení dotací na zateplování, instalaci  solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů v domech tak, aby na ně dosáhly i domácnosti s nižšími příjmy, bytové domy ve společném vlastnictví i lidé bydlící v nájemních bytech. Spuštěný program Nová zelená úsporám Light je krok správným směrem, ale je zaměřený jen na dílčí zateplení rodinných domů. Program v současné energetické krizi pomůže, ale nejde o celkové řešení situace, kdy nízkopříjmové domácnosti neutáhnou účty za energie. K tomu je potřeba nastavit tímto způsobem i podporu na celkové zateplení domu a instalaci solárních panelů na střechy. Také je nutné zaměřit program i na bytové domy s nízkopříjmovými vlastníky bytů, kteří neutáhnou navýšení fondu oprav a nastavit motivace a povinnosti pro majitele nájemních bytů. A v neposlední řadě je nutné rozvinout proaktivní energetické poradenství, provázané na sociální služby, aby ke snížení plýtvání energií dostali impuls opravdu všichni.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek mají v dikci ministři životního prostředí Petr Hladík a ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Označte je na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pánové ministři, prosím, navrhněte energetickou koncepci státu založená na masivním rozvoji OZE a maximálních úsporách energie pro nezávislost na drahých fosilních palivech

Vláda slíbila do konce roku 2023 novou Státní energetickou koncepci ČR. Ta nemůže být nadále postavena na zvyšování podílu zemního plynu, ale na maximálním využití obnovitelných zdrojů a úspor energie. Je nutné stanovit cíl, aby obnovitelné zdroje pokrývaly v roce 2030 více než třetinu celkové spotřeby energie (elektřina, vytápění, chlazení a doprava), a vytvořit harmonogram postupného nahrazování a odstavování uhelných elektráren do roku 2033. Koncepce by měla počítat s podporou provozu nových fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic na komunální odpad a také větrných turbín. Je však potřeba na obnovitelné zdroje využívat i peníze z Modernizačního fondu, odstranit administrativní bariéry a zjednodušit povolovací procesy. Stát by měl také podpořit domácí výrobu komponent pro obnovitelné zdroje (například solárních panelů či baterií) a zvyšování kapacity instalačních firem.

3. Označte
adresáty

Nezapomeňte označit adresáty - Josefa Síkelu a Petra Hladíka. Do otevřeného okna vpište @JozefSikelaMinistr a @hladik.kdu.
Z nabídky Facebook profilů vyberte Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu a Petra Hladíka, ministra životního prostředí.