Přejít k hlavnímu obsahu

Razantně zvýšené výdaje na energie mohou způsobit neschopnost domácností platit stále se zvyšující nájmy. Krátkodobé smlouvy navíc vrhají nájemnice a nájemníky do obrovské nejistoty. Lidé žijící v nájmu jsou tak v současnosti jednou z nejvíce ohrožených skupin. Je potřeba zrušit nedůstojnou praxi krátkodobých, pravidelně obnovovaných nájemních smluv. Lze stanovit minimální délku nájemní smlouvy na tři roky. Po vzoru zákoníku práce lze zavést pravidlo, že po maximálně dvou smlouvách na dobu určitou musí následovat smlouva na dobu neurčitou. 

Současně je třeba zavést ochranná opatření, která zajistí, že nájmy neporostou rychleji než mzdy – lze se inspirovat stropováním růstu nájemného v sousedním Německu či Rakousku. Lze také zavést progresivní daň z nemovitostí a zvýhodnit pronajímatele, kteří budou poskytovat dlouhodobé smlouvy a nebudou zvyšovat nájmy např. o více než 3 % ročně.

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Označte ho na Facebooku a připomeňte mu, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pane ministře, prosím,  navrhněte zákon o podpoře v bydlení, který umožní vybudování sítě kontaktních míst bydlení ve všech obcích s rozšířenou působností a sítě terénních služeb prevence ztráty bydlení

Pokud chce vláda v součinnosti se samosprávami vybudovat efektivní systém prevence a pomoci lidem a domácnostem ohroženým bytovou nouzí, který bude reflektovat mj. současnou prohlubující se hrozbu energetické chudoby v Česku, potřebuje v první řadě přijmout odpovídající (komplexní) legislativu v oblasti podpory bydlení. Bez této totiž není možné řešit problém bytové nouze na systémové a celostátní úrovni. Odpovídající zákon o podpoře v bydlení potřebuje splňovat několik základních parametrů, včetně důrazu na prevenci, individualizaci poskytované podpory, zajištění adekvátního, předvídatelného a stabilního financování či vytvoření všeobecně dostupné sítě odpovídající podpory pro všechny, kdo se ocitnou v bytové nouzi.6 Nikdo by neměl být znevýhodněn tím, že se narodil v obci, pro kterou není podpora v oblasti bydlení a pomoc při řešení bytové nouze prioritou. Podpůrná síť kontaktních míst pro bydlení v obcích napříč Českou republikou, minimálně ve všech obcích s rozšířenou působností, by v rámci poradenství v oblasti bydlení mohla poskytovat i energetické poradenství. Energetické poradenství v bydlení by zároveň mělo být dostupné i formou terénních služeb prevence ztráty bydlení podporujících například nakládání s energiemi přímo v domácnostech. 


1 Za bydlení: Desatero dobrého zákona o dostupnosti bydlení, dostupné zde: https://desatero.zabydleni.org/.

3. Označte
adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Ivana Bartoše. Do otevřeného okna vpište @PiratIvanBartos. Z nabídky Facebook profilů vyberte Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj.