Přejít k hlavnímu obsahu

Je potřeba zavést definici zranitelného zákazníka a zákazníka ohroženého energetickou chudobou. Pro takové skupiny zákazníků by byl zaveden například zákaz odpojení od energií nebo nárok na sociální slevy na energie. Stát by pak dodavatelům energií kompenzoval dodávky za snížené ceny. Nikdo by neměl být ponechán bez přístupu k základním životním potřebám, jako je jídlo a teplo.

Dále je nutné zavést bezplatné poradenství pro snížení spotřeby energií ve spolupráci s ministerstvy úřady práce a obcemi. Je třeba pomoci těm, kdo odstupují od smluv na dodávku elektřiny z důvodu prudkého zdražení, ale nemohou najít nového dodavatele. V této mimořádné situaci je třeba zajistit odpuštění pokut za takto vzniklý černý odběr

Pomozte nám požadavek doručit!

Tento požadavek má v dikci ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela a  ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Označte je na Facebooku a připomeňte jim, že je nejdůležitější čas řešit energetickou krizi.

Jak na to? Stačí tři jednoduché kroky

1. Sdílejte otevřený dopis na Facebook

Klikněte na tlačítko Sdílet požadavek. V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na náš otevřený dopis.

2. Zkopírujte otevřený požadavek

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, vkopírujte text otevřeného dopisu. Text dopisu bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Pane ministře, prosím, zakažte odpojení od energií a sociální slevy jako ochrana zranitelných zákazníků a domácností ohrožených energetickou chudobou

Kategorii zranitelných zákazníků mělo Česko zavést v souladu s evropskou legislativou do roku 2020. Pro zajištění co možná nejvyšší ochrany před energetickou chudobou doporučujeme na základě analýzy zahraničních řešení zavést dvě definice podle míry ohrožení založené na základě znaků, které mohou zákazníka či zákaznici činit na trhu s energiemi zranitelnými.

Zranitelný zákazník by měl být ten, kdo je trvale nebo přechodně kriticky závislý na dodávce energií – jako je člověk v nepříznivém zdravotním stavu či s jiným handicapem, osoba vysokého věku (např. nad 65 let), rodiče samoživitelé, kde většinu tvoří ženy samoživitelky, rodina s malými dětmi a další skupiny lidí nacházející se v situaci znevýhodnění či zranitelnosti (z pohledu ochrany a naplňování jejich lidských práv).1 Pro tyto zákazníky by měl být zaveden zákaz odpojení z distribuční soustavy alespoň po dobu zimních měsíců (tj. 1. listopad – 31. březen).

Zákazník ohrožený energetickou chudobou by měl být definován jako každý člen domácnosti, jejíž celkové náklady za energie přesahují 22 % příjmů s výjimkou domácností v horních pěti příjmových decilech. Bez dalšího testování se za zákazníky ohrožené energetickou chudobou považují všichni zranitelní zákazníci a zákaznice (viz výše) a dále všichni, kterým vznikl nárok na poskytnutí libovolné dávky hmotné nouze, invalidního nebo starobního důchodu nebo příspěvku na bydlení. Pro ně a zároveň i pro zranitelné zákazníky by měla být zavedena sociální sleva na elektřinu, plyn a teplo, kdy by stát dodavatelům energií kompenzoval dodávky energií za snížené ceny, a také bezplatné cílené poradenství pro snížení spotřeby energií ve spolupráci s MPO, MMR, SFŽP, úřadů práce a obcí.

Dále je nutné reagovat na situaci, kdy lidé odstupují od smluv na dodávku elektřiny z důvodu prudkého zdražení, ale nemohou najít nového dodavatele. V této mimořádné situaci je třeba zajistit odpuštění pokut a neúčtování nepřiměřeně vysokých nákladů za takto vzniklý černý odběr.


1 Viz studii „Zranitelný zákazník a energetická chudoba v ČR. Mapovací a plánovací studie“ pro přehled skupin obyvatelstva ohrožených energetickou chudobou.

3. Označte
adresáty

Nezapomeňte označit adresáty - Mariana Jurečku a Josefa Síkelu. Do otevřeného okna vpište @JureckaMarian. Z nabídky Facebook profilů vyberte Mariana Jurečku, ministra práce a sociálních věcí. Ve druhém kroku nezapomeňte označit i Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu. Na Facebooku ho najdete zadáním @JozefSikelaMinistr.