Přejít k hlavnímu obsahu

Lidé potřebují lepší ochranu před vysokými cenami

Energetická společenství, samoživitelky, chudé rodiny či senioři nesmí zůstat napospas vysokým cenám energií!

Energie na vahách

Napište ministerstvu průmyslu, než bude pozdě!
Čas běží a každá připomínka to může změnit!

Má to však háček. Jaký?

Novela zapomíná na rodiče samoživitele, chudé rodiny či seniory, které nezahrnuje mezi zranitelné domácnosti a nechává je tak napospas energetické chudobě. Zranitelnou domácností je podle ministerstva pouze ta s lidmi se zdravotním hendikepem.
Novela dává obchodníkům možnost jednostranně změnit smlouvu a zvýšit cenu za dodávanou elektřinu, pokud se jejich zákazník zapojí do sdílení a část elektřiny tak bude místo od obchodníka získávat levněji od svých sousedů či třeba ze střešní fotovoltaiky blízké školy.

Děkujeme, že jste ministrovi průmyslu a obchodu napsali. Pomozte nám přesvědčit i další!

Ministerstvo musí pohlídat lepší ochranu zákazníků energetických firem. Společně jako zákazníci energetických firem můžeme chránit běžné lidi před vysokými cenami energií a pomůžeme tím také domácnostem ohroženým energetickou chudobou!

Připomeňte to ministrovi i na Facebooku, sdílejte to!

1. Sdílejte výzvu na Facebook

Klikněte na tlačítko Napsat ministrovi na . V novém okně se Vám otevře nástroj pro sdílejí odkazů na Facebooku se zpětným odkazem na naši výzvu ministrovi průmyslu a dopravy.

Napsat ministrovi na

2. Zkopírujte výzvu

Do nástroje pro sdílení, který se Vám otevřel v novém okně, zkopírujte text výzvy ministrovi. Text výzvy bude obsahem Vašeho příspěvku na Facebooku, klidně přidejte i nadpis, proč ministr neměl zapomínat ochranu zákazníků.

  1. Klikněte do okna s otevřeným dopisem
  2. Pro výběr celého textu dopisu stiskněte zároveň CTRL + A
  3. Pro kopírování označeného textu stiskněte zároveň CTRL + C
  4. Pro vložení zkopírovaného textu do okna pro sdílení stiskněte CTRL + V

Vážený pane ministře,

děkuji za novelu energetického zákona, která je již dlouho potřeba. Sdílení elektřiny je výborná možnost, jak ušetřit za drahé dodávky ze sítě. Novela však dostatečně nechrání zákazníky před obchodníky s elektřinou a vysokými cenami. Proto přikládám své připomínky a prosím o jejich zapracování do novely:

  • Žádám ochránit členy energetických společenství před jednostrannými změnami smlouvy o dodávce ze strany obchodníků a navrhuji proto § 30 odst. 1 písm. f) novely bez náhrady odstranit, stávající právní úprava je dostatečná.
  • Žádám rozšíření definice tzv. zranitelného zákazníka a kromě lidí se zdravotním hendikepem zařadit i nízkopříjmové rodiny, rodiče samoživitele či seniory, tedy osoby nejvíce ohrožené energetickou chudobou.
  • Navrhuji také odstranit všechny zbytečné bariéry a omezení pro vznik a fungování energetických společenství v rámci komunitní energetiky.  

Děkuji

3. Označte adresáta

Nezapomeňte označit adresáta - Jozefa Síkelu. Stačí napsat @JozefSikelaMinistr. Z nabídky Facebook profilů vyberte Jozefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu.

Proč je to nyní důležité?

Napište ministerstvu, ať se společně jako zákazníci energetických firem chráníme před vysokými cenami energií a pomůžeme tím také domácnostem ohroženým energetickou chudobou! Do 5. prosince běží lhůta pro připomínky. A hlas veřejnosti musí být slyšet. Zapojte se!

Novela je opravdu průlomová tím, že by umožnila vznik komunitní energetiky a sdílení čisté a levné energie z obnovitelných zdrojů. Je dobrá i díky tomu, že ministerstvo přijalo některá oborná doporučení od Unie komunitní energetiky, kde je Hnutí DUHA aktivním členem.

Ale i do dobré novely se vloudila záludná klička pro obchodníky s elektřinou. Podle návrhu by měli možnost jednostranně změnit smlouvu a zvýšit cenu. Tedy vlastně potrestat Vás za to, že chcete ušetřit za jejich drahou elektřinu sdílením.